Litenčická pahorkatina

Geomorfologický celek Litenčická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 590 km2, střední výšce 294 m a středním sklonu 3°44´. Na Z je vymezena Vyškovskou bránou, na S Hornomoravským úvalem (obě jednotky spadají pod Západní Vněkarpatské sníženiny) a blízkostí řek HanéMoravy. Na V je Zdouneckou brázdou oddělena od Chřibů, na J je od Ždánického lesa vymezena údolím říčky Litavy. Litenčická pahorkatina se nachází v sev. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty.

Geomorfologické rozdělení Litenčické pahorkatiny.
Geomorfologické rozdělení Litenčické pahorkatiny.

V rámci Litenčické pahorkatiny jsou vymezeny tři geomorfologické podcelky:

Podloží Litenčické pahorkatiny budují sedimenty ždánickézdounecké jednotky a neogenními jíly, jílovci, písky a štěrky karpatské předhlubně (karpatbaden), které jsou převážně překryty sprašemisprašovými hlínami.

Kvetoucí dříny (Cornus mas. L.) v NPP Malhotky.
Kvetoucí dříny (Cornus mas. L.) v NPP Malhotky.

V centrální části Litenčické pahorkatiny je vrchovinný, v okrajových polohách pahorkatinný erozně–denudační reliéf s výraznými vlivy tangenciální a radiální tektoniky. Nejvyšším bodem je Hradisko (518 m). Celá oblast je odvodňována řekami MoravouSvratkou. Jejich největšími přítoky jsou říčky Litava (Svratka), HanáKotojedka (Morava).

Hlaváček jarní (Adonis vernalis).
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) na NPR Větrníky.

Přečtěte si také

  • Zdounecká brázda16. 4. 2014 Zdounecká brázda Zdounecká brázda je úzká a tektonicky podmíněná deprese o rozloze 45 km2, střední výšce […]
  • Orlovická vrchovina16. 4. 2014 Orlovická vrchovina Orlovická vrchovina je členitá vrchovina s rozlohou 128 km2, střední výškou 346 m a […]
  • Bučovická pahorkatina15. 4. 2014 Bučovická pahorkatina Geomorfologický podcelek Bučovická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze […]
  • Středomoravské Karpaty5. 4. 2014 Středomoravské Karpaty Středomoravské Karpaty jsou geomorfologická oblast ležící na střední Moravě v […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...