Litava

Hydrologické charakteristiky a charakter toku

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-15-03-028
plocha povodí [km2] 789,8
délka toku [km] 58,3
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 1,53

Charakter toku

Litava (často označovaná také jako Cézava) pramení na j. svazích Vlčáku ve Chřibech v nadmořské výšce 500 m. Od pramene teče jz. směrem Studeným žlebem ke Zástřizlům a postupně přibírá zejména levostranné přítoky z hřebene Chřibů, z nichž nejvýznamnější jsou Zástřizelský potok  a Střílecký potok.

Údolí Litavy na horním toku u Zástřizel.
Údolí Litavy na horním toku u Zástřizel.

U Chvalnova se z pravé strany do Litavy připojuje Chvalnovský potok s levostranným přítokem Prusinovkou. Jižně od Lísek se Litava stéká s pravostranným přítokem Litavkou, pramenící v Litenčicích. V Kožušicích se z levé strany připojuje Zámecký potok od Střílek s levostranným přítokem Kožušickým potokem. Říčka Litava nadále protéká v. směrem přes Malínky k Brankovicím, kde se z pravé strany připojují Pohraniční potokLitenčický potok, pramenící v Litenčicích. Pravostranným přítokem Litenčického potoka je Nemochovický potok, pramenící na jv. úbočí Hradiska (518 m). Na Litenčickém potoce jsou před Brankovicemi vybudovány dvě menší retenční nádrže.

Údolí Litavy na středním toku u Nevojic.
Údolí Litavy na středním toku u Nevojic.

Litava dále teče v. směrem, přibírá zprava Dobročkovický potok a v Nesovicích pravostranný přítok Hvězdličku, pramenící na s. úbočí Hradiska. U Vícemilic je v nivě Litavky zbudován Rybník. V Bučovicích ústí zleva Klobučka, pramenící pod KřížemDambořické vrchovině. Levostranným přítokem Klobučky je Slepice, pramenící na sz. úbočí stejnojmenného vrcholu (U Slepice 437 m). Pod Bučovicemi se niva Litavy začíná postupně rozšiřovat v široké neckovité údolí.

Před Marefy ústí zprava Žlebový potok se svými levostrannými přítoky KojáteckýmČernčínským potokem a pravostranným Letonickým potokem. V Marefech se zleva do Litavy připojuje Mouřínovský potok, pramenící s. od Zlatého jelena. Na potoce jsou zbudovány HorníDolní mouřínovský rybník. Za Marefy ústí zleva Marefský potok a pod Křižanovicemi se z levé strany připojuje Křižanovický potok s levostranným přítokem Buchlovou, na které jsou vybudovány Jalový rybníkHeršpický rybník. V Hodějicích se zleva připojuje Heršpický potok a zprava Němčanský potok.

Ve Slavkově u Brna řeka Litava vstupuje do Pracké pahorkatiny (součást Dyjsko-svrateckého úvalu) a změní svůj směr k JZ. Dále protéká přes Vážany nad Litavou k Hruškám, kde do Litavy ústí nejdelší pravostranný přítok Rakovec, pramenící jv. od Jedovnice. Litava dále pokračuje přes Šaratice, kde zleva ústí MilešovickýOtnický potok, přes Újezd u Brna a Žatčany k Měnínu, kde ústí zprava Říčka, pramenící v. od Bukovinky. Na Říčce jsou pod Líšní vybudovány vodní nádrže Pod HrádkemU Kadlecova Mlýna. Na levostranném přítoku Říčky – potoku Roketnici je vybudován Ponětovický rybník.

Před Blučinou ústí zleva do Litavy Šitbořický potok, pramenící j. od Šitbořic a za Blučinou ústí zprava Dunávka, pramenící v obci Dvorska u Tuřan. V Židlochovicích se Litava v nadmořské výšce 180 m vlévá jako levostranný přítok do řeky Svratky. Svratka vtéká do Novomlýnských nádrží na Dyji.

Litava odvodňuje záp. část Chřibů a přilehlé části Bučovické pahorkatiny,  Dambořické vrchoviny, Pracké pahorkatiny a j. část Drahanské vrchoviny. Litava je řazena mezi vodohospodářsky významné toky, po celém úseku je považována za mimopstruhovou vodu. Hydrologické stanice jsou umístěny v obcích Brankovice a Rychmanov.

Zdroje:

  1. Vlček, V., Kestřánek, J., Kříž, H., Novotný S. & Píše, J. 1984. Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon České socialistické republiky. Praha: Academia, 1. vydání, 315 s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *