Litava

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-15-03-028
plocha povodí [km2] 789,8
délka toku [km] 58,3
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 1,53

Charakter toku

Litava (často označovaná také jako Cézava) pramení na již. svazích Vlčáku ve Chřibech v nadmořské výšce 500 m. Od pramene teče jih.-záp. směrem Studeným žlebem ke Zástřizlům a postupně přibírá zejména levostranné přítoky z hřebene Chřibů, z nichž nejvýznamnější jsou Zástřizelský potok  a Střílecký potok.

Údolí Litavy na horním toku u Zástřizel.
Údolí Litavy na horním toku u Zástřizel.

U Chvalnova se z pravé strany do Litavy připojuje Chvalnovský potok s levostranným přítokem Prusinovkou. Jižně od Lísek se Litava stéká s pravostranným přítokem Litavkou, pramenící v Litenčicích. V Kožušicích se z levé strany připojuje Zámecký potok od Střílek s levostranným přítokem Kožušickým potokem. Říčka Litava nadále protéká vých. směrem přes Malínky k Brankovicím, kde se z pravé strany připojují Pohraniční potok a Litenčický potok, pramenící rovněž v Litenčicích. Pravostranným přítokem Litenčického potoka je Nemochovický potok, pramenící na jih.-vých. úbočí Hradiska (518 m). Na Litenčickém potoce jsou před Brankovicemi vybudovány dvě menší retenční nádrže.

Údolí Litavy na středním toku u Nevojic.
Údolí Litavy na středním toku u Nevojic.

Litava dále teče vých. směr, přibírá zprava Dobročkovický potok a v Nesovicích pravostranný přítok Hvězdličku, pramenící na sev. úbočí Hradiska. U Vícemilic je v nivě Litavky zbudován Rybník. V Bučovicích ústí zleva Klobučka, pramenící pod Křížem v Dambořické vrchovině. Levostranným přítokem Klobučky je Slepice, pramenící na sev.-záp úbočí stejnojmenného vrcholu (U Slepice 437 m). Pod Bučovicemi se niva Litavy začíná postupně rozšiřovat v široké neckovité údolí.

Před Marefy ústí zprava Žlebový potok se svými levostrannými přítoky Kojáteckým a Černčínským potokem a pravostranným Letonickým potokem. V Marefech se zleva do Litavy připojuje Mouřínovský potok, pramenící sev. od Zlatého jelena. Na potoce jsou zbudovány Horní a Dolní mouřínovský rybník. Za Marefy ústí zleva Marefský potok a pod Křižanovicemi se z levé strany připojuje Křižanovický potok s levostranným přítokem Buchlovou, na které jsou vybudovány Jalový rybník a Heršpický rybník. V Hodějicích se zleva připojuje Heršpický potok a zprava Němčanský potok

Ve Slavkově u Brna řeka Litava vstupuje do Pracké pahorkatiny (součást Dyjsko-svrateckého úvalu) a změní svůj směr k JZ. Dále protéká přes Vážany nad Litavou k Hruškám, kde do Litavy ústí nejdelší pravostranný přítok Rakovec, pramenící jih-vých. od Jedovnice. Litava dále pokračuje přes Šaratice, kde zleva ústí Milešovický a Otnický potok, přes Újezd u Brna a Žatčany k Měnínu, kde ústí zprava Říčka, pramenící vých. od Bukovinky. Na Říčce jsou pod Líšní vybudovány vodní nádrže Pod Hrádkem a U Kadlecova Mlýna. Na levostranném přítoku Říčky – potoku Roketnici je vybudován Ponětovický rybník.

Před Blučinou ústí zleva do Litavy Šitbořický potok, pramenící již. od Šitbořic a za Blučinou ústí zprava Dunávka, pramenící v obci Dvorska u Tuřan. V Židlochovicích se Litava v nadmořské výšce 180 m vlévá jako levostranný přítok do řeky Svratky. Svratka vtéká do Novomlýnských nádrží na Dyji.

Litava odvodňuje záp. část Chřibů a přilehlé části Bučovické pahorkatiny,  Dambořické vrchoviny, Pracké pahorkatiny a již. část Drahanské vrchoviny. Litava je řazena mezi vodohospodářsky významné toky, po celém úseku je považována za mimopstruhovou vodu. Hydrologické stanice jsou umístěny v obcích Brankovice a Rychmanov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.