Literární přehled v kapitole hydrografie

Odborná literatura

Culek, M. a kol.: Biogeografické členění ČR. Enigma, Praha, 1996
Danišová J., Rekonstrukce toku Moravy na Zlínsku a její vliv na režim podzemních vod, BP, PF, Masarykova univerzita, Brno 2006
Kestřánek J., a kol., Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže, Academia, Praha 1984
Kylianová H., Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876—1880: příspěvek k fluviální dynamice, Geol. výzk. Mor Slez v r. 1999, Brno 2000
Pilařová Z., Historické a současné povodně na řece Moravě a jejich dopady na ukládání sedimentů v oblasti Strážnického Pomoraví, DiP, PF, Masarykova univerzita, Brno 2018
Románková, L., Revitalizace Rožnovské Bečvy v kontextu s protipovodňovými opatřeními, BP, GeogÚ PřF MU, Brno 2010
Šindelářová I., Kobza M., Řeky Moravskoslezského kraje, Poznání, Olomouc 2007
Štefáček S., Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Baset, 2008
Štěrbová J., Vývoj změn využití krajiny v nivě řeky Moravy ve 20. století, DipP, UPOL, PF, Olomouc 2009
Válek, D., Středověká kolonizace Veselska, DiP, FF, Masarykova univerzita, Brno 2010
Valová, Z., Společenstva O+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích. DisP, PF, Masarykova univerzita, Brno 2008
Havlíček, M., Pavelková-Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P., Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti, In: Acta Pruhoniciana 104: 5–12, Průhonice, 2013

Weby

K pramenům řeky Odry
Plán oblasti povodí Odry
CHKO Poodří
InfoMorava – CHKO Poodří
WIKIPEDIE – Hraniční meandry Odry
PP Hraniční meandry Odry 1
Trasovník – vodopis
EAGRI – právní předpisy MZe
Plán oblasti povodí Moravy
Baťakanál Info
Baťakanál – historiey
WIKIPEDIE – Baťakanál
V Rohatci a jeho okolí
Přírodní a technická památka Baťův kanál
Turistika – Dyje
WIKIPEDIE – Dyje
Raft.cz – Morava
Itras.cz – Nové mlýny
Turistika – Mlýnská strouha
Czecot.cz – Vodní nádrž Znojmo
INFOČESKO – AKVADUKT KANÁL KRHOVICE-HEVLÍN
INFOČESKO – JAROSLAVICKÝ RYBNÍK
Příroda Valašska – Hydrologie
WIKIPEDIE – Senice
BIRDWATCHER.CZ – TOVAČOVSKÉ RYBNÍKY A PÍSKOVNY
Horní Bečva – Tovačovské rybníky
TOPVYLET.CZ – Tovačovské rybníky
Zámecká zahrada Holešov
Zámek Holešov – Zámecká zahrada
Turistika.cz – Přírodní park Záhlinické rybníky
Tlumačov.cz – Přírodní park Záhlinické rybníky
RYBÁŘSTVÍ HULÍN
Turistika.cz – Slušovice (přehrada)
Povodí Moravy – VD Slušovice
Povodí Moravy – VD Fryšták
Activitypark.cz – Vodní nádrž Všemina
Turistika.cz – Kaple Panny Marie Lurdské na Chladné Studni
Geocashing.com – Chladna studna
Krásy Beskyd slovem i obrazem
PMO – Vodní dílo Luhačovice
BatakNaLodi.cz – Křížení Baťova kanálu a řeky Veličky
Baťův kanál – Historie vodní cesty
BatakNaLodi.cz – Křížení Baťova kanálu a řeky Veličky
Tvarožná Lhota – Rekreační oblast Lučina
Ornitologický blog Karla Šimečka – Rybník Stolařka
Vzdělávací informační středisko Bílé Karpaty – Okolo Bzenecké Doubravy
Povodí Moravy – VD Koryčany
Vývoj geografie Moravského Slovácka – Vesnice Dubňany na nejstarších geografických mapách.
Turistika CZ – Hodonínské rybníky
Kultura CZ – Mutěnické rybníky
Ptejte se knihovny – Kobylské jezero
Česká televize – Verlyba v Čejči
Nesyt – největší rybník valtického velkostatku
Apollo autocamp – Lokalita
Povodí Moravy – Hlohovecký rybník
AOPK (správa CHKO Pálava) – Hydrologie
Turistika.cz – Hlohovecký rybník
Dolnímorava.org – Historie rybníků na Břeclavsku
Rybářství Hodonín – Lednické rybníky
cs.wikibooks.org – Rybníkářství
Atlas hlavních vodních toku povodí Odry

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...