Literární přehled v kapitole nerostné suroviny

Odborná literatura

Janíčková, K.,: Výskyty drahých kovů ve střední části Moravskoslezských Beskyd — mýty a skutečnost, PF, Univerzita Palackého, Olomouc, 2010
Kolektiv: Surovinové zdroje České republiky, Nerostné suroviny (stav 2007), MŽP, ČGS-Geofond
Lipovská, Z., Kniezková, T.,: Oil mining in southern Moravia-Case study of Dambořice, MendelNet 2010
Pavelka, Trezner a kol.: Příroda Valašska, ČSOP Orchidea Vsetín, 2001
Sekanina, Z.,: Historie a současnost těžby na jižní Moravě, PF, Univerzita Palackého, Olomouc, 2009

Weby

Wikipedia
Ložiska nerostných surovin, Institut geologického inženýrství, Vysoká škola báňská—Technická univerzita Ostrava
Geofond, lignit
Geofond, černé uhlí
Zdař bůh CZ, Historie Jihomoravských lignitových dolů Hodonín
OKD, Historie těžby uhlí
MZLU, Geologická charakteristika území ŠLP Křtiny.
Těžba nerostných surovin v JMK
Profyt.cz, Něco málo z historie těžby ropy a zemního plynu
Profyt.cz, My jsme Valaši, sklářská rodina
Kozlovice, Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
Důl Tomáš v Ratíškovicích

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...