Literární přehled v kapitole mineralogie

Odborná literatura

Bernard, J.H. : Mineralogie Českoslovenka, Academia Praha, Praha, 1969
Bernard, J.H. : Rost R., a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Academia Praha, Praha, 1992
Cílek, V., Baroň, I., Langrová, A. : Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku, Geol. výzkum Mor. a Slezska v roce 2002, Brno, 2003
Demek, J., Novák, V., kol. : Vlastivěda moravská — Země a lid, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno, 1992
Mrázek, I., Rejl, L. : Drahé kameny Moravy a Slezska, Aventinum s.r.o., Praha, 2010
Navrátil A., Věteřovské sídliště v Pasohlávkách – „U vodárny“ v kontextu osídlení mikroregionu I, DP, FF Masarykova univerzita, Brno, 2007
Oliva, M.,: Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav), Sborník prací fylosofických prací Brněnské univerzity
Pavelka, Trezner a kol. : Příroda Valašska, ČSOP Orchidea Vsetín, 2001
Podborský V., a kol.: Pravěké dějiny Moravy, Vlastivěda moravská – země a lid, Muzejní vlastivědná společnost v Brně, 1993
Sejkora, J., Kouřimský, J. : Atlas minerálů České a Slovenské republiky, Academia, Praha, 2005
Sekanina, Z. : Historie a současnost těžby ropy na jižní Moravě, PF Univerzita Palackého, Olomouc, 2009
Vaškových M., Vývoj osídlení středního a severní části dolního Pomoraví v neolitu a na počátku eneolitu, DP, FF, Masarykova univerzita, Brno, 2007
Voždová, L. : Silicitové suroviny Litenčické pahorkatiny a jejich využívání v pravěku, bakalářská práce, PF, Masarykova univerzita, Brno, 2010
Voždová, L. : Geologie, petrografie a geneze révaitů, diplomová práce, PF, Masarykova univerzita, Brno, 2012

Weby

Wikipedia
Jihočeský mineralogický klub
Mineral.cz
Geologická encyklopedie on-line
G-Leccos – Encyklopedie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze — Vítejte na stránce mineralogie pro školy
Atlas minerálů (výuková pomůcka)
Velebil.net — Přehled vybraných minerálů
Příroda Valašska–Menility
Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
Sharkanův deníček, Vršatské bradlá
Doteky přírody, geologie, botanika, zoologie, Muzeum ve Frenštátě p. R., Moravskoslezský kraj
Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (Vnější Západní Karpaty), Geol. výzk. Mor. Slez., Brno 2010
Geofond, zemní plyn
Časopis Krkonoše – Jizerské hory
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
Umění pravěku – Umění evropského paleolitu a mezolitu
Po stopách prapředků
Meteority – Komety a meteory
Priscila-rajka – Mladší paleolit: gravettien – pavlovien

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...