Při výkonu své profese potřebuji pro svou práci znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté.

Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

Ing. Robert Hruban, 2007

K roku 2013

Po šesti letech budování portálu Moravské-Karpaty.cz jsem jsem došel k přesvědčení, že musím celý projekt zmodernizovat a přizpůsobit jej příchozím technologiím. Dovolil jsem uchýlit do náruče redakčního systému WordPress a doufám, že to bude šťastné rozhodnutí. Milí čtenáři, mějte tedy prosím trpělivost, neboť převod z původní formy na novou nebude vzhledem k mému časovému vytížení příliš dynamický. Zároveň Vám ponechám možnost přístupu k původnímu projektu. Můžete jej nalézt na adrese moravske-karpaty.php5.cz.

Přeji Vám, abyste na webovém portálu Moravské-Karpaty.cz pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Přeji Vám příjemnou zábavu.

Ing. Robert Hruban, srpen 2013

 

Nejnovější příspěvky

Salaška (Salašský potok)

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-01-080 plocha povodí [km2] 49,6 délka toku [km] 17,8 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,18 Charakter toku Salaška pramení na jih.-vých. úbočí Vlčáku (569 m) ve Chřibech v nadmořskéRead More...
By : Robert Hruban | Pro 24, 2015

Březnice (řeka)

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-01-065 plocha povodí [km2] 124,2 délka toku [km] 24,4 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,38 Charakter toku Březnice pramení v Kudlovské vrchovině v širší pramenné oblasti mezi Kudlovem a Pindulou v nadmořskéRead More...
By : Robert Hruban | Pro 23, 2015

Dřevnice

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-01-001 plocha povodí [km2] 434,6 délka toku [km] 42,3 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 3,15 Charakter toku Dřevnice pramení v Hostýnských vrších poblíž lokality na Loučkách na již. svahuRead More...
By : Robert Hruban | Pro 15, 2015
0

Luhačovická zřídelní strukura

Minerální vody na Luhačovicku byly využívány patrně od pravěku. Z prvopočátku měla minerální vřídla v Luhačovicích pouze lokální význam, což dokládá studie Tomáše Jordána z Klauzenberku (1580), kdy se zmiňuje pouze o uhličitých vodách z okolí Uherskobrodska. Na úpatí Malé a VelkéRead More...
By : Robert Hruban | Pro 12, 2015
0

Mojena

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-146 plocha povodí [km2] 66,6 délka toku [km] 25,6 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,23 Charakter toku Mojena pramení v Hostýnských vrších na jih.-záp svahu Javorčí (630 m) v nadmořské výšce 490 m.Read More...
By : Robert Hruban | Pro 11, 2015

Rusava

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-122 plocha povodí [km2] 147,5 délka toku [km] 29,3 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,80 Charakter toku Rusava pramení v Hostýnských vrších na již. svahu Bukoviny (658 m) v nadmořské výšce 605 m.Read More...
By : Robert Hruban | Říj 14, 2015

Kotojedka

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-105 plocha povodí [km2] 131,9 délka toku [km] 23,4 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,50 Charakter toku Kotojedka pramení ve Chřibech na sev. svahu Vlčáku (569 m) v nadmořské výšce 460 m. TéměřRead More...
By : Robert Hruban | Říj 13, 2015

Moštěnka

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-72 plocha povodí [km2] 364 délka toku [km] 44,5 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 1,29 Charakter toku Moštěnka pramení v Hostýnských vrších na sev. svahu Kelčského JavorníkuRead More...
By : Robert Hruban | Říj 13, 2015