Při výkonu své profese potřebuji pro svou práci znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté.

Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

Ing. Robert Hruban, 2007

Pavlovské vrchy
Vinice u Velkých Pavlovic
Zvonice na Soláni je kulturním centrem v srdci Vsetínských vrchů
Pastviny na Skalném
Kříže na Svatém Klimentu
Údolí mezi Oselnou a Lemešnou
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Pastviny pod Pulčínem
Podzim na Studeném vrchu
Pohled na Ondřejník z temene Lysé hory
Vlárský průsmyk
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus) na Vařákových pasekách
Ještěrka zelená (Lacerta viridis, Laurenti, 1768)
Pod Šerklavou
Šťavel kyselý (Oxalis acetosella L.)
Šanderova hájovna ve Chřibech
K roku 2013

Po šesti letech budování portálu Moravské-Karpaty.cz jsem jsem došel k přesvědčení, že musím celý projekt zmodernizovat a přizpůsobit jej příchozím technologiím. Dovolil jsem uchýlit do náruče redakčního systému WordPress a doufám, že to bude šťastné rozhodnutí. Milí čtenáři, mějte tedy prosím trpělivost, neboť převod z původní formy na novou nebude vzhledem k mému časovému vytížení příliš dynamický. Zároveň Vám ponechám možnost přístupu k původnímu projektu. Můžete jej nalézt na adrese moravske-karpaty.php5.cz.

Přeji Vám, abyste na webovém portálu Moravské-Karpaty.cz pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Přeji Vám příjemnou zábavu.

Ing. Robert Hruban, srpen 2013