Při výkonu své profese potřebuji pro svou práci znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté.

Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

Ing. Robert Hruban, 2007

Pod Šerklavou
Pastviny pod Pulčínem
Vlárský průsmyk
Podzim na Studeném vrchu
Šťavel kyselý (Oxalis acetosella L.)
Pastviny na Skalném
Pavlovské vrchy
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus) na Vařákových pasekách
Ještěrka zelená (Lacerta viridis, Laurenti, 1768)
Vinice u Velkých Pavlovic
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Šanderova hájovna ve Chřibech
Kříže na Svatém Klimentu
Pohled na Ondřejník z temene Lysé hory
Zvonice na Soláni je kulturním centrem v srdci Vsetínských vrchů
Údolí mezi Oselnou a Lemešnou
K roku 2013

Po šesti letech budování portálu Moravské-Karpaty.cz jsem jsem došel k přesvědčení, že musím celý projekt zmodernizovat a přizpůsobit jej příchozím technologiím. Dovolil jsem uchýlit do náruče redakčního systému WordPress a doufám, že to bude šťastné rozhodnutí. Milí čtenáři, mějte tedy prosím trpělivost, neboť převod z původní formy na novou nebude vzhledem k mému časovému vytížení příliš dynamický. Zároveň Vám ponechám možnost přístupu k původnímu projektu. Můžete jej nalézt na adrese moravske-karpaty.php5.cz.

Přeji Vám, abyste na webovém portálu Moravské-Karpaty.cz pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Přeji Vám příjemnou zábavu.

Ing. Robert Hruban, srpen 2013