Vážení přátelé

Pro svou práci potřebuji znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských (a také slezských) Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté. Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl komplexní množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

O autorovi stránek se můžete dozvědět více zde. Přehled literatury je k dispozici zde. Několik vybraných fotografií Karpat, které jsem pořídil na svých toulkách, můžete najít zde. Stránky věnuji své ženě Šárce, která mi odešla do nebe a měla mě ráda. Moc ti děkuji za vše.

Přeji Vám, abyste zde pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Čtěte, bádejte a bavte se. Přeji Vám příjemnou zábavu.

“Robert Hruban, Halenkovice”

Poslední příspěvky

Výroba sazí (koptářství)

Kopt byl ve středověku i později nezbytnou a velmi žádanou surovinou k přípravě tiskařské černě, tuše a černých barev obecně. K výrobě barev se užíval zejména rafinovaný (kalcinovaný) kopt zbavený cyklických uhlovodíků, tj. hlavně dřevního dehtu. Nekalcinovaný kopt, který měl podobu spíše pastovitou, se k uvedeným účelům příliš nehodil a byl většinou dodatečně žíhán.

Dehtářství a kolomaznictví

S dehtáři a kolomazníky se v písemných pramenech setkáváme nepoměrně méně často než s uhlíři. Neznamená to však, že by šlo o lesní řemeslo okrajového významu. Právě naopak, výroba dřevného dehtu je patrně nejstarším doloženým lesním řemeslem vůbec. Četné archeologické studie probíhající i v současnosti dokládají zaniklou intenzivní výrobu dehtu, smoly a kolomazi v řadě oblastí České republiky, velmi reprezentativní je i výpověď místních a pomístních názvů …

Výroba smoly (smolaření)

Smola je tepelně upravená pryskyřice (smůla), která se získávala nařezáváním kůry stromů. V minulosti se bez ní neobešla většina řemesel, ať to byli tesaři, kameníci nebo skláři. Kováři používali smolu k povrchové úpravě výrobků, zahradníci k ošetření stromků. Využití měla i v ranhojičství, vyráběly se z ní laky nebo kalafuna. K největším odběratelům smoly však patřily až do dvacátého století pivovary – bednáři …

УКРАЇНО, ТРИМАЙТЕСЬ !!!

Русский военный корабль, иди нахуй!
Русский военный корабль, иди нахуй!

Ukrajinský traktor vítězí nad ruským šrotem.
Ukrajinský traktor vítězí nad ruským šrotem.