Vážení přátelé

Pro svou práci potřebuji znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských (a také slezských) Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté. Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

Přeji Vám, abyste na webovém portálu Moravské-Karpaty.cz pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Přeji Vám příjemnou zábavu.

„Robert Hruban, Otrokovice 2007“

Fotogalerie

Galerie obrázků

Rozhledna pod Královcem. NPR Čertoryje Nad Kněždubem. U Tří kamenů. Šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa) NPP Rendezvous

Přírodní poměry moravských Karpat

Stránka je rozcestníkem na jednotlivé rubriky vztahující se k přírodnímu prostředí moravských (a také slezských) Karpat.

Můžete zde najít informace o:

Stránky jsou doplněny fotografiemi, které jsem z větší části pořídil na svých toulkách moravskou krajinou. Více fotografií může nalézt ve fotogalerii.

Přeji Vám příjemnou zábavu.

Luha (Odra)

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 2-01-01-051 plocha povodí [km2] 95,4 délka toku [km] 29,2 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,53 Charakter toku Luha pramení na jih.-záp. úbočí vrchu Varta (590 m), sev. od Jindřichova v Oderských vrších v nadmořské výšce okolo 570 m. Nejprve teče již. směrem k výše zmíněné obci, kterou protéká. Poté se stáčí na JV k Nejdku, …

Brumovka

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-041 plocha povodí [km2] 86,5 délka toku [km] 18,7 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] – Charakter toku Brumovka pramení pod Požárem (792 m) již. od obce Študlov ve Študlovské hornatině v nadmořské výšce 710 m. Od pramene teče sev.-vých. směrem přes Študlov k Valašským příkazům a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí. Ve Valašských Příkazech mění tok …

Říka

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-033 plocha povodí [km2] 38,9 délka toku [km] 13,8 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,40 Charakter toku Říka pramení pod Loučkami sev. od Nevšové v Luhačovické vrchovině v nadmořské 460 m. Od pramene teče již. směrem přes Nevšovou ke Slavičínu a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí.