Vážení přátelé

Pro svou práci potřebuji znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských (a také slezských) Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté. Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

Přeji Vám, abyste na webovém portálu Moravské-Karpaty.cz pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Přeji Vám příjemnou zábavu.

„Robert Hruban, Otrokovice 2007“

Fotogalerie

Galerie obrázků

Lom Bučník nad Komňou. Javorníky jsou charakteristické vysokou lesnatostí a kvalitou lesních porostů. VALMEZ ŽIJE !!! Vrch Klínec (667 m) nad Rajnochovicemi budují rusavské vrstvy hostýnské litofaciální zóny. PR Kelčský Javorník, pralesovité porosty na suťových stanovištích. Pivovar v Jarošově stojí kousek pod soutokem Březnice s Moravou.
pohádka

Podívejte se na úžasné video z výletu do pohádky, který se pravidelně pořádá každým rokem v Halenkovicích. A příště se přijďte podívat i Vy.

Přírodní poměry moravských Karpat

Stránka je rozcestníkem na jednotlivé rubriky vztahující se k přírodnímu prostředí moravských (a také slezských) Karpat.

Můžete zde najít informace o:

Stránky jsou doplněny fotografiemi, které jsem z větší části pořídil na svých toulkách moravskou krajinou. Více fotografií může nalézt ve fotogalerii.

Přeji Vám příjemnou zábavu.

Lučina

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 2-03-01-062 plocha povodí [km2] 197,1 délka toku [km] 37,9 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 2,39 Charakter toku Lučina pramení v nadmořské výšce 685 metrů na sev. úbočí hory Prašivá (843 m) v Moravskoslezských Beskydech.  Celkově její tok zprvu míří sev., později záp. až sev.-záp. směrem. Říčka zpočátku teče sev. směrem k Dobraticím, kde se …

Mohelnice

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 2-03-01-047 plocha povodí [km2] 40,5 délka toku [km] 13,8 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 1,09 Charakter toku Mohelnice pramení v nadmořské výšce kolem 720 m na již. svazích hory Obidová (837 m) v Moravskoslezských Beskydech. Potok po celé délce toku protéká k S směřující údolí mezi masívy Lysé hory (1323 m) na záp. a Travného (1203 m) na vých.

Olešná (řeka)

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 2-03-01-058 plocha povodí [km2] 59,3 délka toku [km] 21,4 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,88 Charakter toku Olešná pramení v nadmořské výšce 625 m u osady Dragunky na sev.-záp. svazích masívu Ondřejníku (890 m). Celý následující tok pak jen s menšími odchylkami míří zhruba sev. směrem. Olešná v horní části toku protéká kolem Lhotky směrem k Metylovicím a postupně přibírá …