Literární přehled

Na začátku jsem si stanovil cíl vytvoření portálu, který bude charakterizovat území moravských Karpat na úrovni blížící se vědeckému nahlížení, přesto však takovým způsobem, který nebude nepříjemný i méně znalému a informovanému čtenáři. Proto jsem se rozhodl k ustoupení od standardního postupu citování zdrojů informací, který je běžný pro vědeckou publikační činnost, a jeho nahrazení prostým výčtem použitých literárních zdrojů. V menu uvádím výčet literárních zdrojů pro jednotlivé kapitoly.

Jako zdroj informací pro tvorbu portálu používám přednostně zejména ostatní webové stránky. Ve většině případů jsem však nucen se ponořit hlouběji do řešené problematiky a přichází tak na řadu odborná literatura. Jsou to jednak vydané publikace, ale také diplomové a bakalářské práce, monografie, mapy, zprávy a články, které jsem opět ve většině případů nalezl na internetu.

Doufám, že všichni badatelé, jejichž myšlenky a texty jsem při své práci použil, mi nestandardní přístup v citování autorských děl prominou.

Robert Hruban

Rozcestník

Literární přehled v kapitole geologie.
Literární přehled v kapitole mineralogie.
Literární přehled v kapitole nerostné suroviny.
Literární přehled v kapitole geomorfologie.
Literární přehled v kapitole hydrografie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *