Hvězdlička

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-15-03-039
plocha povodí [km2] 38,2
délka toku [km] 9,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,08

Charakter toku

Hvězdlička pramení na sev. úbočí vrcholu Hradiska (518 m) v Orlovické vrchovině v nadmořské výšce 430 m. Od pramene teče jih.-záp. směrem přes Zdravou vodu k Hvězdlicím, kde mění směr k S ke Starým Hvězdlicím. Zde ústí zprava Starohvězdlický potok. Pod soutokem se Hvězdlička obrací opět k JZ a u osady Roštoutky přibírá zprava Pavlovický potok.

 

Pavlovický potok pramení již. od Orlovic, odkud protéká jih.-záp. směrem k Pavlovicím. Před nimi jsou na potoce vybudovány dva rybníky. Pod soutokem s Pavlovickým potokem mění Hvězdlička tok k JV směrem k Milonicím, před nimiž je na Hvězdličce zbudován Uhřický rybník. Pod hrází rybníka přitéká zleva Chvalkovický potok, pramenící na jih.-záp. úbočí Hradiska. Hvězdlička nadále protéká přes Milonice a Nesovice, kde v nadmořské výšce 235 m ústí zprava do řeky Litavy.

Hvězdlička odvodňuje již. část Orlovické vrchoviny a přilehlé části Bučovické pahorkatiny.

Přečtěte si také

  • Litava
    28. 3. 2017 Litava Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-15-03-028 plocha povodí […]
  • Dyje2. 3. 2015 Dyje Dyje (německy Thaya) je středoevropská řeka tekoucí na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a […]
  • Včelínek27. 3. 2017 Včelínek Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-047 plocha povodí […]
  • Štinkovka24. 3. 2017 Štinkovka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-004 plocha povodí […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...