Orlovická vrchovina

Orlovická vrchovina je členitá vrchovina s rozlohou 128 km2, střední výškou 346 m a středním sklonem 4°42´.  Z J, Z a S ji obepíná Bučovická pahorkatina, z V je vymezena Zdouneckou brázdou. Orlovická vrchovina leží ve střed. části Litenčické pahorkatiny. Pokračovat ve čtení „Orlovická vrchovina“

Související obrázky:

Litenčická pahorkatina

Geomorfologický celek Litenčická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 590 km2, střední výšce 294 m a středním sklonu 3°44´. Na Z je vymezena Vyškovskou bránou, na S Hornomoravským úvalem (obě jednotky spadají pod Západní Vněkarpatské sníženiny) a blízkostí řek HanéMoravy. Na V je Zdouneckou brázdou oddělena od Chřibů, na J je od Ždánického lesa vymezena údolím říčky Litavy. Litenčická pahorkatina se nachází v sev. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. Pokračovat ve čtení „Litenčická pahorkatina“

Související obrázky: