Západní Vněkarpatské sníženiny

Západní Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který na naše území vstupuje z Rakouska u Znojma a dále probíhá ve směru JZ—SV přes Brno, Vyškov, Přerov až téměř k Ostravě. Oblast má rozlohu 3442 km2, střední výšku 227 m a střední sklon 1°24´. Na území České republiky je geomorfologický celek Západní Vněkarpatské sníženiny součástí geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny.

Rozdělení Západních Vněkarpatských sníženin na geomorfologické celky.
Rozdělení Západních Vněkarpatských sníženin na geomorfologické celky.

Západní Vněkarpatské sníženiny se člení následující geomorfologické celky:

  • Weinviertler Hügelland s nejvyšším bodem Buchsberg (492 m)
  • Dyjsko–svratecký úval s nejvyšším bodem Výhonem (356 m)
  • Hornomoravský úval s nejvyšším bodem Šumvaldskou horkou (331 m)
  • Vyškovská brána s nejvyšším bodem Na hanácké (339 m)
  • Moravská brána s nejvyšším bodem Lučickou Stráží (339 m)

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogennímikvartérními sedimenty, z nichž místy čnějí kry starších hornin Českého masivu.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. Území se vyznačuje rovinným a pahorkatinným reliéfem s měkkými tvary. Charakteristické jsou rozsáhlé sníženiny Dyjsko–svrateckého a Hornomoravského úvalu spojené užšími sníženinami Vyškovské a Moravské brány. Omezení reliéfu vůči starším pohořím na SZ je většinou výrazné a projevuje se přítomností zlomových svahů. Vůči mladším pohořím na JV je méně výrazné.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou většinou pokryty úrodnými poli a loukami, v nivách řek se doposud nacházejí rozsáhlejší komplexy lužních lesů.

Přečtěte si také

  • Věteřovská vrchovina3.5.2014 Věteřovská vrchovina Geomorfologický podcelek Věteřovská vrchovina je plochá vrchovina o rozloze […]
  • Jihomoravské Karpaty27.3.2014 Jihomoravské Karpaty Geomorfologická oblast Jihomoravské Karpaty (německy Österreichisch–Südmährische […]
  • Severní Vněkarpatské sníženiny4.4.2014 Severní Vněkarpatské sníženiny Severní Vněkarpatské sníženiny (polsky Podkarpacie Północne) jsou geomorfologická oblast […]
  • Vnější Západní Karpaty21.3.2014 Vnější Západní Karpaty Vnější Západní Karpaty jsou součástí karpatského pásemného horstva táhnoucího se od […]

Napsat komentář