Vídeňská pánev

Geomorfologická soustava (subprovincie) Vídeňská pánev je protáhlá sníženina ležící na území Rakouska, České republiky a Slovenska (Záhorská nížina). Deprese vídeňské pánve je dlouhá téměř 200 km a asi 50–60 km široká. Pánev na území ČR vybíhá sz. výběžkem k Hustopečím a s. výběžkem podél toku řeky MoravyNapajedelské bráně. Osu pánve tvoří 30–40 km dlouhý a 10–15 km široký hradišťský příkop.

Vymezení geomorfologické podsoustavy Vídeňská pánev.
Vymezení geomorfologické soustavy Vídeňská pánev v ČR.

Geomorfologická soustava Vídeňská pánev (německy Wiener Becken, slovensky Viedenská kotlina) leží v sz. části geomorfologické provincie Západopanonská pánev. V České republice je v rámci Vídeňské pánve vymezena jedna geomorfologická podsoustava Jihomoravská pánev a v ní jeden geomorfologický celek Dolnomoravský úval.

Celkové členění subprovincie Vídeňská pánev:

 • Vídeňská pánev v užším smyslu (zahrnuje i Jihomoravskou pánev – Dolnomoravský úval v České republice a Borskou nížinu na Slovensku),
 • Marchfeld (Rakousko),
 • Leithagebirge (Rakousko),
 • Chvojnická pahorkatina (Slovensko).

Na území České republiky a Slovenska jsou v rámci subprovincie Vídeňská pánev vymezeny:

 • Záhorská nížina (geomorfologická podsoustava na Slovensku)
  • Borská nížina (geomorfologický celek),
  • Chvojnická pahorkatina (geomorfologický celek),
 • Jihomoravská pánev (geomorfologická podsoustava)

Vídeňská pánev je geneticky tektonickou sníženinou, která je složitým systémem zlomů rozdělena na hrásťovo-příkopový systém. Hluboké podloží Vídeňské pánve tvoří brunovistulikum Českého masívu a jeho sedimentární obal. Neogenní výplň pánve zahrnuje pestrý sled mořských a terestrických sedimentů eggenburgupliocénu. Tento horninový komplex zakrývají kvartérní fluviální sedimenty — říční písky a štěrky, místy s jezerními a močálovými uloženinami. Významně rozšířené jsou též mocné eolické sedimenty. Kvartérní sedimentace pokračuje dosud usazováním povodňových hlín. Největší mocnosti až cca 5 500 m dosahují neogenní uloženiny na našem území v moravské ústřední prohlubni.

Krajina lednicko-valtického areálu je koncipována do formy rozsáhlého krajinného parku.
Krajina lednicko-valtického areálu je koncipována do formy rozsáhlého krajinného parku.

Vídeňská pánev je rozsáhlou neogenní vnitrohorskou pánví. Pánev má komplikovanou stavbu. Na jejím vzniku při intenzívní subsidenci v středním badenu se výrazně uplatnily systémy zlomů, které zasahují hluboko do předneoidního podloží budovaného příkrovy Vnějších a Centrálních Karpat a s. (vápencových) Alp. Sedimenty Vídeňské pánve obsahují ložiska lignituropy.

Území Vídeňské pánve patří mezi nejteplejší a nejúrodnější oblasti na našem území. Místy jsou zachovány původní lužní lesy se slepými rameny, ostrůvky vátých písků a nivní louky [1,2].

Zdroje:

 1. Demek, J. Mackovčin, P. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9.
 2. Wikipedia.org – Vídeňská pánev

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *