Termín: subsidence

« Back to Glossary Index

Subsidence je poměrně dlouhodobé, plynulé nebo přerušované klesání částí zemské kůry, především sedimentárních pánví, mořských i kontinentálních. Výsledkem dlouhodobé nebo rychlé subsidence může být mocná akumulace sedimentů.