Termín: pliocén

« Back to Glossary Index

Pliocén je poslední geologická epocha v období třetihor (cca 5,3–2,59 Ma před současností) . Kontinenty byly již téměř v současné poloze (max. rozdíl 250 km).

Pliocén se stratigraficky skládal z následujících geologických stupňů (podle členění kenozoika Centrální Paratethys):

  • Dac
  • Roman