Miocén

Miocén je geologická epocha v období třetihor (začíná jím mladší oddělení třetihor, zvané neogén, 23 Ma — 5,33 Ma před současností). Oceán Tethys zcela zmizel a změnil se v poušť – Saharu, Indický subkontinent se srazil s Euroasijskou deskou, což zapříčinilo vznik Himálají (asi před 10 Ma).

Eger

Eger je geologický stupeň v období spod. miocénu.

Eggenburg

Eggenburg je geologický stupeň v období spod. miocénu.

Ottnang

Ottnang je geologický stupeň v období spod. miocénu.

Karpat

Karpat je geologický stupeň v období spod. miocénu.

Baden

Baden je geologický stupeň v období střed. miocénu.

Sarmat

Sarmat je geologický stupeň v období střed. miocénu.

Pannon

Pannon je geologický stupeň v období svrch. miocénu.

Pont

Pont je geologický stupeň v období svrch. miocénu.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...