Termín: miocén

« Back to Glossary Index

Miocén je geologická epocha v období třetihor (začíná jím mladší oddělení třetihor zvané neogén, vyskytoval se v období cca 23–2,6 Ma před současností). Oceán Tethys zcela zmizel a změnil se v poušť – Saharu, Indický subkontinent se srazil s Euroasijskou deskou, což zapříčinilo vznik Himálají (asi před 10 Ma).

Miocén se skládá z následujících geologických stupňů (dle členění Centrální Paratethys):

Miocén se skládá z následujících geologických stupňů (dle mezinárodního členění):

  • piacenz (cca 3,6–2,6 Ma před současností),
  • zancl (cca 5,3–3,6 Ma před současností),
  • messin (cca 4,2–5,3 Ma před současností),
  • torton (cca 11,6–7,2 Ma před současností),
  • serravall (cca 13,8–11,6 Ma před současností),
  • langh (cca 16,0–13,8 Ma před současností),
  • aquitan (cca 20,4–16,0 Ma před současností),
  • burdiga (cca 23–20,4 Ma před současností).