Termín: pannon

« Back to Glossary Index

Pannon je geologický stupeň v období svrchního miocénu (cca 11–7 Ma před současností).