Termín: Paratethys

« Back to Glossary Index

Paratethys je označení pro výběžek moře Tethys, který před zhruba 20 miliony let představoval i poslední moře nacházející se na území dnešního Česka. V mladších třetihorách se rozšířilo moře v předhlubni alpinsko-karpatské horské soustavy, jakožto důsledek závěrečné fáze vrásnění.