Nerosty flyšových hornin

Flyšové sedimenty nevynikají pestrostí mineralogického složení. Jedná se z velké části o splachy z přilehlých kontinentů a jejich minerální složení proto odráží skladbu hornin v povodí velkých řek a při pobřeží. Většina především rudních minerálů však během transportu v exogenních podmínkách podléhá rychlému rozkladu a různým přeměnám, a tak spektrum horninotvorných minerálů ve flyšových pískovcích je poměrně malé.

Výjimku tvoří například minerály vázané na produkty neovulkanismu, jako jsou ve flyši těšínity, pykrity nebo trachyandezity. Také tělesa slepenců obsahují místy velké bloky nebo valouny metamorfovaných a vyvřelých hornin, ve kterých se mohou objevit asociace rudních a jiných minerálů pro sedimentární horniny netypických. V malé míře jsou z oblasti výskytu sedimentů flyšového pásma Západních Karpat známy také vápence, dolomitypelokarbonáty.

Porcelanit, výsek z vyleštěné plochy vzorku suroviny.
Porcelanit, výsek z vyleštěné plochy vzorku suroviny (6 x 5 cm), Komňa, (zdroj: Mrázek I., Rejl L.,: Drahé kameny Moravy a Slezska, Aventinum s.r.o., Praha, 2010).

V rámci flyšových usazenin je možno vyčlenit následující skupiny:

 • nerosty pískovců,
 • nerosty z valounů a slepenců,
 • nerosty jílovců,
 • nerosty vápenců a dolomitů,
 • menility,
 • pelokarbonáty a s nimi spojené výskyty rudních minerálů,
 • nerosty vulkanických hornin.

Přečtěte si také

 • Mineralogické poměry moravských Karpat
  29.10.2013 Mineralogické poměry moravských Karpat Mineralogické poměry v oblasti moravských Karpat lze obecně označit za spíše méně […]
 • Nerosty pískovců1.11.2013 Nerosty pískovců Pískovec je zpevněný klastický sediment, jehož nejcharakterističtější složkou jsou zrna […]
 • Nerosty jílovců9.11.2013 Nerosty jílovců Jílovce se ve flyšových sedimentech většinou střídají s pískovci a prachovci […]
 • Nerosty kvartérních sedimentů18.11.2013 Nerosty kvartérních sedimentů Přestože kvartérní uloženiny pokrývají 90 % povrchu území republiky, jejich mocnost se […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...