Pelokarbonáty

Pelokarbonát je všeobecné označení karbonátů obsahujících hojný podíl jílové složky. Vznikat může například normální sedimentací ve vodním prostředí. Pelokarbonáty jsou tmavošedé, rezavě hnědé až černohnědé horniny a vytvářejí charakteristické bochníkovité, diskovité a kulovité útvary. Pokračovat ve čtení „Pelokarbonáty“

Nerosty pískovců

Pískovec je zpevněný klastický sediment, jehož nejcharakterističtější složkou jsou zrna pískové frakce (tj. 0,06 až 2 mm velké), jichž má být nejméně 25 % (podle jiných klasifikací 50 %). Pokračovat ve čtení „Nerosty pískovců“

Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří

Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří (starohory—prvohory) byly zavlečeny při alpinském vrásnění do mladších útvarů, může se jednat také o valouny až balvany v paleogenních polymiktních slepencích tzv. divokého flyše. Pokračovat ve čtení „Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří“