Boleradická vrchovina

Geomorfologický podcelek Boleradická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 149 km2 , střední výšce 254,9 m a středním sklonu 5°04´. Oblast na SV hraničí s Dambořickou vrchovinou, na V s Mutěnickou pahorkatinou, jižní hranici tvoří Hustopečská pahorkatina a záp. hranici tvoří Dyjsko-svratecký úval. Boleradická vrchovina leží se v jih.–záp. části Ždánického lesa. Pokračovat ve čtení “Boleradická vrchovina”

Ždánický les

Geomorfologický celek Ždánický les je plochá vrchovina ležící v jih.-záp. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. Oblast má tvar protáhlého, šikmě orientovaného obdélníku s rozlohou 470 km2, střední výškou 271 m a středním sklonem 4° 54´. Na S je vymezena říčkou Litavou a za ní ležící Litenčickou pahorkatinou, na V hraničí s Prackou pahorkatinou, která je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu. Jižní hranici tvoří přechod do Dyjsko–moravské pahorkatiny, jih.-záp. hranici tvoří Kyjovská pahorkatina. Pokračovat ve čtení “Ždánický les”