Dlouhá řeka

Hydrologické charakteristiky a charakter toku

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-004
plocha povodí [km2] 58,4
délka toku [km] 18,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,15

Charakter toku

Dlouhá řeka pramení v. od vrchu Vrše (472 m) u Stupavy ve Chřibech  v nadmořské výšce 425 m. Od pramene teče j. směrem k lokalitě Na Pile a postupně sbírá několik rozvětvených přítoků z rozsáhlého sběrného území z. od Holého kopce (548 m). Od Pily teče k jv. k rozcestí Dlouhá řeka, kde ústí zprava přítok od Šanderovy hájovny.

 

Údolí Dlouhé řeky v lokalitě Na Pile.
Údolí Dlouhé řeky v lokalitě Na Pile.

Dále říčka protéká úzkým údolím kolem Smraďavky, kde jsou v blízkosti bývalého zámečku Leopoldova zřízeny sirnaté lázně Smraďavka.  Pod Smraďavkou je na Dlouhé řece vybudována vodní nádrž Nad Sovínem. Pod nádrží již říčka vstupuje do širšího údolí, zleva se připojuje Buchlovický potok, který pramení jv. od Tomeškova dubu u Starých Hutí v nadmořské výšce 470 m, zprava před Boršicemi ústí Medlovický potok.

Šanderova hájovna ve Chřibech.
Šanderova hájovna ve Chřibech.

Pod Boršicemi Dlouhá řeka vstoupí do nivy Dolnomoravského úvalu, protéká přes Nedakonice k Nedakonickému jezu, kde je zaústěna do Moravy.  Před jezem je z Dlouhé řeky odbočkou odveden zavodňovací kanál, který malebnými meandry protéká přes Předměstský les k lokalitě Jámy u Uherského Ostrohu, kde se  vlévá v nadmořské výšce 175 m jako pravostranný přítok do řeky Moravy.

Dlouhá řeka odvodňuje jv. část Chřibů a přilehlé části Vážanské vrchoviny a Kudlovické pahorkatiny (součást Kyjovské pahorkatiny).  Dlouhá řeka je vodohospodářsky významný tok.

Vodohospodářské objekty

Vodní nádrž Sovín

Vodní nádrž Sovín je menší přehrada (délka asi 650 m a šířka 150 m) na Dlouhé řece u Smraďavky u Buchlovic. Přehradu provozují Lesy České republiky s.p. Účelem vodního díla je krotit jarní vody z Dlouhé řeky a zároveň v suchých měsících poskytnout vodu k závlaze. Jejím nejdůležitějším posláním se ale stalo rekreační využití a jejich necelých 10 ha vodní plochy slouží ke koupání, vodním radovánkám a je využíváno také rybáři.

Vodní nádrž Sovín (Smraďavka).
Vodní nádrž Sovín (Smraďavka).
Sirnaté lázně Smraďavka

Díky rekreačnímu využití je v okolí nádrže celá řada rekreačních objektů a jedny bývalé světoznámé sirnaté lázně Smraďavka. Ty byly vybudovány spolu s loveckým zámečkem již ve druhé polovině 17. století na sirovodíkovém prameni (proto pojmenování Smraďavka).  V 19. století buchlovští Berchtoldové zámeček upravili a nechali vytvořit anglický park. Lázeňským hostům zde byly nabízeny koupele. Lázeňství se neudrželo a časem zaniklo, i když dnes je opět na vzestupu. U lázní je vybudováno jezírko s chovem domácího zvířectva.

Pramen sirnatých minerálních vod na Smraďavce.
Pramen sirnatých minerálních vod na Smraďavce.

Lokalita kromě označení nese ještě jedno jméno, a to Leopoldov podle majitele buchlovického panství Leopolda I. z Berchtoldu.

Zdroje:

  1. Vlček, V., Kestřánek, J., Kříž, H., Novotný S. & Píše, J. 1984. Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon České socialistické republiky. Praha: Academia, 1. vydání, 315 s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *