Zlechovský potok

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-01-084
plocha povodí [km2] 28,1
délka toku [km] 14,2
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,08

Charakter toku

Zlechovský potok pramení pod Zikmundovem u Starých Hutí ve Chřibech  v nadmořské výšce 475 m. Od pramene teče jih.-vých. směrem k Břestku a postupně sbírá několik rozvětvených přítoků z rozsáhlého sběrného území.

Pohled z Břestecké skály do údolí Zlechovského potoka

Pohled z Břestecké skály do údolí Zlechovského potoka.Před Chabaněmi – místní částí Břestku – protéká úzkou soutěskou mezi Modlou (Svatá Barbora 510 m) a Komínkem (456 m), nad kterou se vypíná Břestecká skála. Před Tupesy se zleva připojí potok od Chabaní a Nového Dvora. Potok dále proteče Tupesy a Zlechovem, za kterým vstoupí do nivy Dolnomoravského úvalu. Před Kostelany nad Moravou se Zlechovský potok vlévá v nadmořské výšce 178 m jako pravostranný přítok do řeky Moravy.

Přečtěte si také

  • Natrisoly (Slanec)15. 8. 2020 Natrisoly (Slanec) Natrisoly a jediný půdní typ do této skupiny patřící slanec jsou půdy rovněž ovlivněné […]
  • Javořinská hornatina12. 11. 2014 Javořinská hornatina Geomorfologický podcelek Javořinská hornatina je plochá hornatina o rozloze […]
  • 3.9 Vsetínský bioregion13. 9. 2020 3.9 Vsetínský bioregion Poloha a základní údaje Bioregion leží na severovýchodní Moravě a částí zasahuje na […]
  • Jihomoravská pánev23. 3. 2014 Jihomoravská pánev Jihomoravská pánev je jako geomorfologická oblast součásti geomorfologické subprovincie […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...