Okluky

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-009
plocha povodí [km2] 121,3
délka toku [km] 31,1
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,40
Panoramatický pohled na Boršice u Blatnice.
Panoramatický pohled na Boršice u Blatnice.

Charakter toku

Říčka Okluky pramení na sev.-záp úbočí vrcholu Lesná (696 m) u Horního Němčí v Bílých Karpatech  v nadmořské výšce 570 m. Od pramene teče již. směrem k obci Horní Němčí a postupně sbírá několik rozvětvených přítoků z rozsáhlého sběrného území sev. od  vrcholu Lesné. Od Horního Němčí říčka Okluky  protéká přes Slavkov a Dolní Němčí směrem k Hluku, její tok se postupně obrací směrem k Z a říčka postupně sbírá menší přítoky z přilehlých svahů.

Pramenná část Boršického potoka.
Pramenná část Boršického potoka.

Pod Hlukem se zleva připojuje Boršičký potok, který pramení na sev. úbočí Lipinky (504 m). Na Boršickém potoce je před Hlukem postavena menší vodní nádrž Nové Díly. Říčka Okluky dále protéká přes Ostrožskou Lhotu k Uherskému Ostrohu, před nímž se zprava připojuje potok Petříkovec. V Uherském Ostrohu se říčka Okluky vlévá v nadmořské výšce 175 m jako levostranný přítok do řeky Moravy.

Říčka Okluky odvodňuje sev. části Suchovské vrchoviny a přilehlé části Boršické pahorkatinyVnorovské plošiny. Říčka Okluky je vodohospodářsky významný tok, v celém toku je řazena jako pstruhová voda.

Přečtěte si také

  • Velička13. 1. 2017 Velička Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-02-027 plocha povodí […]
  • Dlouhá řeka2. 1. 2017 Dlouhá řeka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-02-004 plocha povodí […]
  • Olšava23. 12. 2016 Olšava Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-01-086 plocha […]
  • Mojena u Otrokovic vtéká do slepého ramena řeky Moravy. Na spodním tok jsou výrazné poškození bobrem evropským (Castor castor).11. 12. 2015 Mojena Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-146 plocha […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...