Smolinka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-21-09-030
plocha povodí [km2] 27,7
délka toku [km] 15,3
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,29

Charakter toku

Smolinka pramení na Vařákových pasekách na záp. úbočí vrcholu Láz (707 m) v Komonecké hornatině v nadmořské 675 m. Od pramene teče již. směrem k Drnovicím a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí. Před Smolinou vytváří údolní niva řeky přírodní památku Smolinka. U Smoliny mění potok postupně směr k JZ. I v této části toku je povodí poměrně úzké a přítoky jsou krátké a obvykle nemají pojmenování.

Údolí Smolinky před Smolinou.
Údolí Smolinky před Smolinou.

Pod Mirošovem Smolinka obtéká zprava vrchol Vincůch (456 m), pod Křekovem ústí zleva Křekovský potok, pramenící na záp. úbočí vrcholu Stráně (664 m) v Hložecké skupině Študlovské hornatiny. U Vlachovic ústí rovněž zleva Středěnský potok, pramenící pod sedlem mezi vrcholem Kubovce (642 m) a Hložeckou kaplí. Pod Vlachovicemi se v nadmořské výšce 342 m vlévá Smolinka zleva do Vláry.

Smolinka u Vlachovic (před soutokem s Vlárou).
Smolinka u Vlachovic (před soutokem s Vlárou).

Smolinka odvodňuje již. část Komonecké hornatiny a přilehlé oblasti Luhačovické vrchovinyŠtudlovské hornatiny.

Přečtěte si také

  • Vlára30. 3. 2017 Vlára Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-021 plocha povodí […]
  • Brumovka31. 3. 2017 Brumovka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-041 plocha povodí […]
  • Říka31. 3. 2017 Říka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-033 plocha povodí […]
  • Morava (řeka)2. 3. 2015 Morava (řeka) Řeka Morava tvoří pomyslnou hydrologickou osu území historické země Moravy a je zároveň […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...