Říka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-21-08-033
plocha povodí [km2] 38,9
délka toku [km] 13,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,40

Charakter toku

Říka pramení pod Loučkami sev. od Nevšové v Luhačovické vrchovině v nadmořské 460 m. Od pramene teče již. směrem přes Nevšovou ke Slavičínu a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí. 

Pramenná oblast Říky nad Nevšovou.
Pramenná oblast Říky nad Nevšovou.

Před Slavičínem Říka vtéká do Olšavsko-vlárské brázdy a postupně mění směr k V. Ve Slavičíně přibírá dva levostranné přítoky – Lukšinku, která pramení na vých. úbočí vrcholu Uhliska (521 m) a Lipovský potok, pramení v paralelním údolí vých. od Lukšinky na S od Lipové. Na Lipovském potoce jsou ve Slavičíně vybudovány dvě vodní nádrže – Slavík I a Slavík II.

Slavičín leží v kotlině Olšavsko-vlárské brázdy.
Slavičín leží v kotlině Olšavsko-vlárské brázdy.

Ve Slavičíně mění Říka zatáčí k JV a protéká směrem ke Hrádku na Vlárské dráze a dále obloukem k SV přes Divnici téměř až k Bohuslavicím nad Vláří, kde se v nadmořské výšce 335 m vlévá Říka zprava do Vláry.

Říka odvodňuje přilehlé oblasti Luhačovické vrchoviny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *