Brumovka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-21-08-041
plocha povodí [km2] 86,5
délka toku [km] 18,7
prům. průtok u ústí [m3 × s-1]

Charakter toku

Brumovka pramení pod Požárem (792 m) již. od obce Študlov ve Študlovské hornatině v nadmořské výšce 710 m. Od pramene teče sev.-vých. směrem přes Študlov k Valašským příkazům a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí. Ve Valašských Příkazech mění tok k JZ a přibírá levostranné přítoky Dolinu, RakovéVesník. Pravostranné přítoky jsou krátké a bezejmenné.

Brumovka protéká Potečí k Valašským Kloboukám, kde mění směr k J až JV a nadále protéká soutěskou mezi HložeckouKráloveckou skupinou Študlovské hornatiny. Z levé strany zde ústí Dešňanský potok, pramenící na jih.-záp. úbočí Královce (655 m). Před Brumovem říčka vstupuje do Bylnické kotliny a v Brumově se zleva připojuje Nedašovka, pramenící na již. úbočí Kyjanice (770 m). Nedašovka má levostranné přítoky Hrušovku, NávojnouNávojník a pravostranný přítok Hluboký potok.

Rybníky v Brumově.
Rybníky v Brumově.

Pod brumovským hradem v Brumově se do Brumovky zprava připojuje Hložecký potok, pramenící již. pod Hložeckou kaplí. Na Hložeckém potoce jsou před brumovským pivovarem vybudovány Brumovské (Hložecké) rybníky. Brumovka dále pokračuje již. směrem k Bylnici, kde se zleva připojuje Bylnička, pramenící pod Holým vrchem. Poté, co Brumovka dvakrát protne železniční těleso valašsko-kloboucké dráhy, vleje se v nadmořské výšce 305 m jako levostranný přítok do řeky Vláry.

Údolí Vláry v Bylnici.
Místo soutoku Brumovky s Vlárou v Bylnické kotlině.

Brumovka odvodňuje přilehlé oblasti Študlovské a Vlárské hornatinyBylnické kotliny. Je řazena mezi vodohospodářsky významné toky. Hydrologická stanice se nachází v Brumově.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *