Termín: Láz

« Back to Glossary Index

Láz je jedno z nejvíce používaných místopisných názvů nejenom v moravských Karpatech.

Láz znamenal původně louku nebo pole, které bylo získáno tříbením lesa, tedy zpravidla pole na rovném nebo jen málo nakloněném návrší nahoře mezi lesy. Jsou to tedy pozemky nebo osady vysoko položené, uprostřed lesů, později i pole, louka na svahu pod lesem. Jako geografický termín se toto slovo dochovalo v nářečí pouze v malých oblastech na Kroměřížsku a Valašskokloboucku.

I v tomto případě jde již o slovo velmi izolované, jež si uživatelé nářečí uchovávají v paměti prostřednictvím stejně znějících místopisných názvů. Pomístní jména jako Láz, Lázek, Lázy, Lazce, Lázky, Laziska apod. označují dnes už různé objekty, nejčastěji však louky, pole (v případě místních jmen osady a obce), ale vždy na návrší nebo na svahu. 

Zdroj:

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101819/A_Linguistica_30-1982-1_18.pdf?sequence=1