Termín: říční pirátství

« Back to Glossary Index

Pirátství vodních toků neboli boj o rozvodí znamená, když jeden silně erodující vodní tok přesouvá zpětnou erozí vlastní pramen tak, až načepuje jiný tok, většinou výše položený, mělce zahloubený a slaběji erodující, a odebere mu veškerou vodu. Ostrá změna směru toku v takovém místě se pak označuje jako náčepní loket. Načepovaný tok ve svém původním korytu zaniká, nebo se jeho pramen posouvá níže po proudu.

 Boj o rozvodí a říční pirátství zpětnou erozí (zdroj: M. LUKNIŠ, 1954).
Boj o rozvodí a říční pirátství zpětnou erozí (zdroj: M. LUKNIŠ, 1954).

Nejvýznamnějším představitel říčního pirátství v moravských Karpatech je řeka Vlára.

Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1tstv%C3%AD_vodn%C3%ADch_tok%C5%AF

http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/pesko11/teorie_piratstvi.html