Termín: trogy

« Back to Glossary Index

Ledovcové údolí (trog) je základním erozním glaciálním tvarem. Vzniká přemodelováním erozního preglaciálního údolí horskými ledovci.

Ledovcové údolí se od říčního nápadně liší svým podélným a příčným profilem. Podélný profil má četné lomy spádu a prahy, zejména tam, kde do hlavního údolí ústí údolí vedlejší, nebo tam, kde je v podloží údolního dna komplex hornin menší odolnosti. Glaciální eroze je selektivní, a tím se zvýrazňují místa nevyrovnaného spádu předledovcového údolí. V místech, kde se spojují dva ledovce, výrazně narůstá objem a tlak ledovcové hmoty na podloží, což vede ke vzniku lomů spádu v podélném profilu dna údolí.

Údolní svahy ledovcového údolí jsou příkré, což je podmíněno především exarací, a to jak do stran, tak do hloubky. Tím jsou ledovcová údolí je srovnání s původními říčními přehloubená.

Zvláštním typem ledovcového údolí je fjord.

Zdroj:

https://geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/lexikon/glacialni/ledovcove_udoli_(trog).html