Termín: svahoviny

« Back to Glossary Index

Svahové sedimenty – neboli koluviální sedimenty či svahoviny. Vznikají gravitační pohyby zvětralin na svazích a to působením ronu, soliflukcí, sesouváním apod. ; jsou hrubé (kamenité) až jemnozrnné (jílovité, hlinité). Méně vhodné synonymum je deluvium.

Zdroj:

https://www.cojeco.cz/svahovina

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?koluvium