Salaška (Salašský potok)

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-01-080
plocha povodí [km2] 49,6
délka toku [km] 17,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,18

Charakter toku

Salaška pramení na jih.-vých. úbočí Vlčáku (569 m) ve Chřibech v nadmořské výšce 500 m. Od pramene teče jih.-vých. směrem k obci Salaš, po své cestě přibírá levostranný přítok, který pramenní v jižním úbočí  Brda (587 m) a pravostranný přítok ze Studeného žlebu. V obci Salaš se z levé strany připojuje Bunčovský potok, který pramení pod Bunčovským sedlem v nadmořské výšce 465 m. Pod Salaší protéká Salaška malebným údolím směrem k Velehradu, obtéká z J cisterciácký velehradský klášter a u Modré přibírá levostranný přítok Modranský potok, pramenící v dlouhém údolí pod hřbetem Králova stolu.

Hladový most postavily podle tradovaných informací italští zajatci po první světové válce. Je postaven na staré a dnes nevyužívané cestě mezi Salaší a Bunčem.
Hladový most na přítoku Salašky pod studánkou U lvích hlav. Hladový most postavily podle tradovaných informací italští zajatci po první světové válce. Je postaven na staré a dnes nevyužívané cestě mezi Salaší a Bunčem.

Říčka Salaška pod Modrou míří již širším údolím směrem ke Starému městu u Uherského Hradiště, kde vtéká do Dolnomoravského úvalu, kanalizovaným řečištěm je provedena městem,  aby se nakonec mohla stát v nadmořské výšce 179 m pravostranným přítokem řeky Moravy.

Salaška odvodňuje jih.-vých část Chřibů a na svém spodním toku protéká Kudlovickou pahorkatinou. Je zařazena mezi vodohospodářsky významné toky a v celém rozsahu je pstruhovou vodou.

Vodohospodářské objekty

Na Salašce nejsou vybudovány velké vodohospodářské objekty. Nad Velehradem je zřízen menší rybník Rákoš, pod klášterem jsou obnoveny dva menší rybníky – rybník ŽabinecKonventní rybník. Soustava menších rybníčků je vybudována také v lesích na Modranském potoce. Patří mezi ně rybníky Hráz, Pravěk, Orlová, Grymův rybník, Komora a rybník Pod Smrkem.

Konvektní rybník u Velehradu.
Konvektní rybník u Velehradu.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...