Březnice (řeka)

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-01-065
plocha povodí [km2] 124,2
délka toku [km] 24,4
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,38

Charakter toku

Březnice pramení v Kudlovské vrchovině v širší pramenné oblasti mezi Kudlovem a Pindulou v nadmořské výšce 405 m. Od pramene teče záp. směrem do obce Březnice, kde se připojuje několik pravostranných přítoků od Tlusté hory (458 m). Říčka se otáčí k JZ, protéká přes Bohuslavice a Šarovy, kde se připojuje zprava Lhotský potok k Březolupům, před kterými přitéká zprava Hlubocký potok.

Údolí Lhotského potoka mezi Lhotkou a Šarovy.
Údolí Lhotského potoka mezi Lhotkou a Šarovy.

Před Bílovicemi se zleva připojuje Zlámanecký potok, pramenící vých. od Zlámance, se svými levostrannými přítoky Částkovským potokemLipinským potokem. Říčka Březnice pod Bílovicemi vtéká do Dolnomoravského úvalu, širokým obloukem obtéká ze S Kněžpole, v Kněžpolském lese přibírá zprava potok Buravu, pramenící na jih.-vých. úbočí kóty Na horách (327 m) v Napajedelské pahorkatině, aby se nakonec mohla stát u Jarošova u Uherského Hradiště v nadmořské výšce 180 m levostranným přítokem řeky Moravy.

Pivovar v Jarošově stojí kousek pod soutokem Březnice s Moravou.
Pivovar v Jarošově stojí kousek pod soutokem Březnice s Moravou.

Březnice odvodňuje záp. část Vizovické vrchoviny, zejména Napajedelskou a Prakšickou pahorkatinu a jih.-záp. část Kudlovské vrchoviny. Od pramene po Březolupy je pstruhovou vodou, níže je brána jako mimopstruhová. V celém rozsahu je zařazena mezi vodohospodářsky významné toky.

Vodohospodářské objekty

Na říčce Březnici nejsou vybudovány významnější vodohospodářské objekty. Menší rybník Hlubočky je zbudován na Hlubockém potoce, další dva menší rybníčky jsou vybudovány na levostranném přítoku Zlámaneckého potoka pod Nedachlebicemi. Menší vodní nádrž je vybudována na Částkovském potoce pod Velkým Ořechovem.

Meandry na Hlubockém potoce vytváří docela pěknou a zachovalou nivu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *