Severní Vněkarpatské sníženiny

Severní Vněkarpatské sníženiny (polsky Podkarpacie Północne) jsou geomorfologická oblast ležící na pomezí na severní Moravy, Slezska a jižního Polska. Na území České republiky představují území s nižším a méně členitým reliéfem v okolí Ostravy. Oblast má rozlohu 486 km2, střední výšku 244 m a střední sklon 1°38´. Severní Vněkarpatské sníženiny jsou součástí geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny.

Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.
Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.

Severní Vněkarpatské sníženiny se člení na následující makroregiony (v českém členění makroregionu obvykle odpovídá geomorfologická oblast, avšak Ostravská kotlina není oblast, nýbrž celek):

  • Ostravská pánev s nejvyšším bodem Kouty (333 m), (ČR/Polsko)
  • Kotlina Oświęcimska, (Osvětimská pánev, Polsko)
  • Brama Krakowska, (Krakovská brána, Polsko)
  • Kotlina Sandomierska, (Sandoměřská pánev, Polsko/Ukrajina)
Pozn.: podle polského členění podle Jerzyho Kondrackého nejde o oblast (makroregion), ale o jednotku o úroveň vyšší, tedy podprovincii.

Severní Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogennímikvarterními sedimenty karpatské předhlubně. Z období pleistocénu jsou na území zachovány sedimenty kontinentálního zalednění.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. V Ostravské pánvi je povrch značně přeměněn antropogenní činností člověka.

Přečtěte si také

  • Ostravská pánev
    4.4.2014 Ostravská pánev Geomorfologický celek Ostravská pánev (polsky Kotlina Ostrawska) je součástí […]
  • Západní Karpaty22.3.2014 Západní Karpaty Západní Karpaty jsou geomorfologická provincie geomorfologického subsystému Karpat. […]
  • Jihomoravské Karpaty27.3.2014 Jihomoravské Karpaty Geomorfologická oblast Jihomoravské Karpaty (německy Österreichisch–Südmährische […]
  • Věteřovská vrchovina3.5.2014 Věteřovská vrchovina Geomorfologický podcelek Věteřovská vrchovina je plochá vrchovina o rozloze […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...