Severní Vněkarpatské sníženiny

Severní Vněkarpatské sníženiny (polsky Podkarpacie Północne) jsou geomorfologická oblast ležící na pomezí na severní Moravy, Slezska a jižního Polska. Na území České republiky představují území s nižším a méně členitým reliéfem v okolí Ostravy. Oblast má rozlohu 486 km2, střední výšku 244 m a střední sklon 1°38´. Severní Vněkarpatské sníženiny jsou součástí geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny.

Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.
Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.

Severní Vněkarpatské sníženiny se člení na následující makroregiony (v českém členění makroregionu obvykle odpovídá geomorfologická oblast, avšak Ostravská kotlina není oblast, nýbrž celek):

  • Ostravská pánev s nejvyšším bodem Kouty (333 m), (ČR/Polsko)
  • Kotlina Oświęcimska, (Osvětimská pánev, Polsko)
  • Brama Krakowska, (Krakovská brána, Polsko)
  • Kotlina Sandomierska, (Sandoměřská pánev, Polsko/Ukrajina)
Pozn.: podle polského členění podle Jerzyho Kondrackého nejde o oblast (makroregion), ale o jednotku o úroveň vyšší, tedy podprovincii.

Severní Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogenními a kvarterními sedimenty karpatské předhlubně. Z období pleistocénu jsou na území zachovány sedimenty kontinentálního zalednění.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. V Ostravské pánvi je povrch značně přeměněn antropogenní činností člověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.