Severní Vněkarpatské sníženiny

Severní Vněkarpatské sníženiny (polsky Podkarpacie Północne) je geomorfologická podsoustava ležící na pomezí na severní Moravy, Slezska a jižního Polska. Na území České republiky představují území s nižším a méně členitým reliéfem v okolí Ostravy. Oblast má rozlohu 486 km2, střední výšku 244 m a střední sklon 1°38´. Severní Vněkarpatské sníženiny jsou součástí geomorfologické soustavy Vněkarpatské sníženiny.

Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.
Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.

Severní Vněkarpatské sníženiny se člení na následující makroregiony (v českém členění makroregionu obvykle odpovídá geomorfologický celek):

  • Ostravská pánev s nejvyšším bodem Kouty (333 m), (ČR/Polsko)
  • Kotlina Oświęcimska, (Osvětimská pánev, Polsko)
  • Brama Krakowska, (Krakovská brána, Polsko)
  • Kotlina Sandomierska, (Sandoměřská pánev, Polsko/Ukrajina)
Pozn.: podle polského členění podle Jerzyho Kondrackého nejde o celek (makroregion), ale o jednotku o úroveň vyšší, tedy podsoustavu.

Severní Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogennímikvarterními sedimenty karpatské předhlubně. Z období pleistocénu jsou na území zachovány sedimenty kontinentálního zalednění.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. V Ostravské pánvi je povrch značně přeměněn antropogenní činností člověka.

Zdroje:

  1. Demek, J. Mackovčin, P. 2006. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *