Severní Vněkarpatské sníženiny

Severní Vněkarpatské sníženiny (polsky Podkarpacie Północne) jsou geomorfologická oblast ležící na pomezí na severní Moravy, Slezska a jižního Polska. Na území České republiky představují území s nižším a méně členitým reliéfem v okolí Ostravy. Oblast má rozlohu 486 km2, střední výšku 244 m a střední sklon 1°38´. Severní Vněkarpatské sníženiny jsou součástí geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny.

Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.
Geomorfologické vymezení Severních Vněkarpatských sníženin na území ČR.

Severní Vněkarpatské sníženiny se člení na následující makroregiony (v českém členění makroregionu obvykle odpovídá geomorfologická oblast, avšak Ostravská kotlina není oblast, nýbrž celek):

  • Ostravská pánev s nejvyšším bodem Kouty (333 m), (ČR/Polsko)
  • Kotlina Oświęcimska, (Osvětimská pánev, Polsko)
  • Brama Krakowska, (Krakovská brána, Polsko)
  • Kotlina Sandomierska, (Sandoměřská pánev, Polsko/Ukrajina)
Pozn.: podle polského členění podle Jerzyho Kondrackého nejde o oblast (makroregion), ale o jednotku o úroveň vyšší, tedy podprovincii.

Severní Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogennímikvarterními sedimenty karpatské předhlubně. Z období pleistocénu jsou na území zachovány sedimenty kontinentálního zalednění.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. V Ostravské pánvi je povrch značně přeměněn antropogenní činností člověka.

Přečtěte si také

  • Ostravská pánev4. 4. 2014 Ostravská pánev Geomorfologický celek Ostravská pánev (polsky Kotlina Ostrawska) je součástí […]
  • Vněkarpatské sníženiny22. 3. 2014 Vněkarpatské sníženiny Na území České republiky patří geomorfologická subprovincie Vněkarpatské sníženiny do […]
  • Holešovská plošina26. 3. 2014 Holešovská plošina Geomorfologický podcelek Holešovská plošina je úpatní proluviální plošina o rozloze […]
  • Středomoravská niva26. 3. 2014 Středomoravská niva Středomoravská niva je akumulační rovina podél řeky Moravy a spodní Bečvy, táhnoucí se v […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...