Ostravská pánev

Geomorfologický celek Ostravská pánev (polsky Kotlina Ostrawska) je součástí geomorfologické oblasti Západní vněkarpatské sníženiny. Leží na rozhraní severní Moravy, Slezska a jižního Polska. Tvoří jej rovina až plochá pahorkatina o rozloze 486 km2, střední výšce 244 m a středním sklonu 1°38´. Pokračovat ve čtení „Ostravská pánev“

Severní Vněkarpatské sníženiny

Severní Vněkarpatské sníženiny (polsky Podkarpacie Północne) jsou geomorfologická oblast ležící na pomezí na severní Moravy, Slezska a jižního Polska. Na území České republiky představují území s nižším a méně členitým reliéfem v okolí Ostravy. Oblast má rozlohu 486 km2, střední výšku 244 m a střední sklon 1°38´. Severní Vněkarpatské sníženiny jsou součástí geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny. Pokračovat ve čtení „Severní Vněkarpatské sníženiny“

Vněkarpatské sníženiny

Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který probíhá ve směru JZ—SV od Znojma přes Brno, Vyškov, Přerov, Hranice až k Ostravě. Oblast má rozlohu 3928 km2, střední výšku 229 m a střední sklon 1°26´. Pokračovat ve čtení „Vněkarpatské sníženiny“