Stupavská vrchovina

Geomorfologický podcelek Stupavská vrchovina je členitá vrchovina o rozloze 217 km2 , střední výšce 375 m a středním sklonu 7°47´. Oblast je na SV vymezena Halenkovickou vrchovinou, na JV svým reliéfem terénu níže položenou Kyjovskou pahorkatinou a na Z a SZ Litenčickou pahorkatinou, respektive sníženinou Zdounecké brázdy. Stupavská vrchovina leží v jih.–záp. až střed. části geomorfologického celku Chřiby. Pokračovat ve čtení “Stupavská vrchovina”

Chřiby

Poloha a vymezení

Chřiby jsou členitá vrchovina o rozloze 335 km2, střední výšce 343 m a středním sklonu 7°00´. Pohoří má přibližně oválný tvar o rozměrech cca 35 × 10 km, který je orientován od JZ k SV.  Chřiby leží ve střed. až sev.–vých. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. V  rámci Středomoravských Karpat mají Chřiby nejvyšší a nejvýrazněji členěný reliéf. Pokračovat ve čtení “Chřiby”