Termín: křída

« Back to Glossary Index

Křída je nejmladším a zároveň nejdelším útvarem druhohor (cca  145-66 Ma před současností). Pokračuje od konce jurského období až do začátku paleocénu. Konec křídy předěluje éru mezozoikakenozoika. Křída se většinou dělí na:

 • spodní (cca 145–100 Ma před současností) a
 • svrchní(cca 100–66 Ma před současností).

Během křídy dokončil svůj rozpad superkontinent Pangea do kontinentů jak je známe dnes, i když jejich rozestavení bylo tehdy jiné. Atlantský oceán se od té doby značně rozšířil a Jižní Amerika se odsunula víc na západ. Gondwana se rozdělila na Antarktidu a Austrálie se odloupla od Afriky (zatímco Indie a Madagaskar zůstaly připojeny). Vznik Atlantského a Indického oceánu podél středooceánských hřbetů měl za následek vyzdvižení mořského dna, doprovázeného mořskou transgresí (cenomanská patří k největším v geologické historii Země). Na sever od Afriky se dále zužoval oceán Tethys.

V Evropě v období křídy rozlišujeme tři fáze alpínského vrásnění. Austrijská fáze proběhla před cenomanem, mediteranní fáze (subhercynská) je stáří spodního senonu a nejvýraznější bavorská fáze (laramická) proběhla ke konci křídy.

Stratigrafické členění křídy je následující:

 • svrchní (cca 100,5–66 Ma před současností)
  • maastricht (cca 72,1–66 Ma před současností)
  • campan (cca 83,6–72,1 Ma před současností)
  • santon (cca 86,3–83,6 Ma před současností),
  • coniac (cca 89,8–86,3 Ma před současností),
  • turon (cca 93,9–89,8 Ma před současností),
  • cenoman (cca 100,5–93,9 Ma před současností),
 • spodní (cca 145–100,5 Ma před současností),
  • alb (cca 113–100,5 Ma před současností),
  • apt (cca 125–113 Ma před současností),
  • barrem (cca 129,4–125 Ma před současností),
  • hauteriv (cca 132,9–129,4 Ma před současností),
  • valangin (cca 139,8–132,9 Ma před současností),
  • berrias (cca 145–139,8 Ma před současností).

Křída Českého masívu

Jako sporný se jeví výskyt spodní křídy v Moravském krasu – rudické vrstvy, zastoupené jíly, písky a štěrky, které vyplňují prohloubeniny ve vápencích devonu. Ve svrchní křídě Českého masívu převažují mělkovodní sedimenty mořského původu, vzniklé při rozsáhlé cenomanské transgresi, kdy nejprve proniklo moře z oblasti Tethydy a později od severozápadu ze Saska.

Významné křídové oblasti Českého masívu:

 • Česká křídová pánev
 • Českobudějovická a třeboňská pánev
 • Svrchní křída u Osoblahy.