Berrias

Berrias je geologický stupeň období spodní křídy (145,5 Ma — 140,2 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Napsat komentář