Termín: berrias

« Back to Glossary Index

Berrias je geologický stupeň období spodní křídy (145,5 Ma–140,2 Ma před současností).