Termín: Gondwana

« Back to Glossary Index

Gondwana byl superkontinent, který zahrnoval území dnešní Jižní Ameriky, Afriky, Arábie, Indie, Austrálie a Antarktidy. Zformovala se jako součást většího superkontinentu Pannotie asi před 600 milióny let. Po odtržení Laurentie, Baltiky a Sibiře Pannotie zanikla a zbyla Gondwana – tehdy největší kontinentální blok planety, který sahal od jižního pólu až k obratníku Raka na severní polokouli.

Fosilní důkazy o kontinentálním driftu. Jak poznamenali Snider-Pellegrini a Alfred Wegener, umístění určitých fosilních rostlin a živočichů na dnešních široce oddělených kontinentech by vytvořilo určité vzory (znázorněné barevnými pásy), pokud by se kontinenty znovu spojily.
Fosilní důkazy o kontinentálním driftu. Jak poznamenali Snider-Pellegrini a Alfred Wegener, umístění určitých fosilních rostlin a živočichů na dnešních široce oddělených kontinentech by vytvořilo určité vzory (znázorněné barevnými pásy), pokud by se kontinenty znovu spojily.

Během prvohor se od Gondwany postupně oddělovaly menší subkontinenty (Avalonie, Severní a Jižní Čína) a vydávaly se k severozápadu. Sama Gondwana se postupně dostala nejprve celá na jižní polokouli, v oblasti severozápadní Afriky se ale naopak posouvala od jižního pólu k rovníku, až zhruba před 350 milióny let narazila do rovníkové Eurameriky. Na dalších 200 miliónů let tak byla Gondwana součástí nového superkontinentu Pangey.

Ve druhohorách se mezi Gondwanou a Laurentií otevřel zárodek Atlantského oceánu a Gondwana se opět osamostatnila (od zbytku Laurasie ji už předtím odděloval oceán Tethys). Její existence už však neměla dlouhé trvání. Během příštích 50 miliónů let se sama postupně rozpadla. Nejdříve na Atlantiku a Antarktidu, poté se Atlantika rozpadla na Jižní Ameriku a Afriku, od Afriky se oddělila Indie, Madagaskar a Arábie, nakonec i od Antarktidy Austrálie.

Na území Gondwany byli velmi početní druhohorní dinosauři, a to například i na území současné Austrálie.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gondwana