Termín: hiát

« Back to Glossary Index

Hiát (stratigrafický) vyjadřuje vztah dvou sousedních horninových jednotek, mezi jejichž uložením nastalo krátkodobé období bez sedimentace a je-li prokazatelné spíše podle chybějících stratigrafických nebo biostratigrafických jednotek.