Apt

Apt je geologický stupeň období spodní křídy (125 Ma — 112 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Napsat komentář