Termín: kenozoikum

« Back to Glossary Index

Kenozoikum je nejmladší geologická éra. Začala před 65,5 miliony let a trvá doposud. Kenozoikum se dělí na paleogén, neogénkvartér. Dříve se paleogén a neogén spojoval do éry s názvem třetihory (terciér), ty již ale podle Mezinárodní komise pro stratigrafii (ICS) nejsou oficiální stratigrafickou jednotkou, přesto se jako pomocná jednotka nadále užívá.