Termín: kvartér

« Back to Glossary Index

Čtvrtohory (kvartér) je označení pro geologické období, které zahrnuje zhruba posledních 2,6 milionů let. Jsou nejmladší ze tří period kenozoika. Dělí se na pleistocén (starší čtvrtohory) a mladší holocén (mladší čtvrtohory).

Starší čtvrtohory zahrnují z historického hlediska starší dobu kamennou (paleolit). Mladší čtvrtohory zahrnují pouze posledních 10 000 let. Z historického hlediska jde o starší dobu kamennou (paleolit), střední dobu kamennou (mezolit), mladší dobu kamennou (neolit) a následná období od doby bronzové až po dnešek.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čtvrtohory