Termín: holocén

« Back to Glossary Index

Holocén nejmladší geologické období čtvrtohor, následující po pleistocénu. Jeho počátek je kladen nejčastěji na 10 000–10 500 let před dneškem. V holocénu vznikly kultury mezolitu, neolitu, doby bronzové a železné. Podle klimatických období se holocén dělí na: 

Podnebí a rostlinstvo v celém holocénu jsou značně blízké nynějšímu.