Cenoman

Cenoman je geologický stupeň období svrchní křídy (99,6 Ma — 93,5 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Napsat komentář