Termín: santon

« Back to Glossary Index

Santon je geologický stupeň období svrchní křídy (86,3 Ma — 83,6 Ma před současností).