Termín: fanerozoikum

« Back to Glossary Index

Fanerozoikum je označení geologického období posledních přibližně 540 milionů let. Jedná se o dobu charakteristickou rozvinutými formami života na Zemi.

Fanerozoikum je nejmladší ze čtyř věků (eonů) Země a dále se dělí do tří velkých ér:

  • paleozoikum (prvohory) – období prvotních živočichů,
  • mezozoikum (druhohory) – éra dinosaurů a plazů,
  • kenozoikum (třetihory a čtvrtohory) – éra savců.

Starší dělení na čtyři „hory” tedy bylo redukováno na tři éry. Čtvrtohory pak byly zařazeny jako nižší geologická časová jednotka (geologická perioda) následující po paleogénuneogénu, na které bylo rozděleno období tradičně označované jako třetihory.

Bouřlivý rozvoj života, kterým započalo fanerozoikum, se nazývá kambrická exploze. K dalším velkým událostem tohoto eonu, které proměnily život na Zemi, patřilo vymírání na konci permu a vymírání na konci křídy, které oddělují jednotlivé éry.

Průměrná teplota Země ve fanerozoiku byla přibližně 20°C a pohybovala se od 10°C do více než 25°C, přičemž dnešní teplota je podprůměrná a rovna přibližně 14,5°C. Z geologického hlediska je nyní díky zalednění stále doba ledová.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fanerozoikum