Termín: fanerozoikum

« Back to Glossary Index

Fanerozoikum je označení geologického období posledních přibližně 540 milionů let. Jedná se o dobu charakteristickou rozvinutými formami života na Zemi.

Fanerozoikum je nejmladší ze čtyř věků (eonů) Země a dále se dělí do tří velkých ér:

  • paleozoikum (prvohory) – období prvotních živočichů,
  • mezozoikum (druhohory) – éra dinosaurů a plazů,
  • kenozoikum (třetihory a čtvrtohory) – éra savců.

Starší dělení na čtyři „hory” tedy bylo redukováno na tři éry. Čtvrtohory pak byly zařazeny jako nižší geologická časová jednotka (geologická perioda) následující po paleogénu a neogénu, na které bylo rozděleno období tradičně označované jako třetihory.

Bouřlivý rozvoj života, kterým započalo fanerozoikum, se nazývá kambrická exploze. K dalším velkým událostem tohoto eonu, které proměnily život na Zemi, patřilo vymírání na konci permu a vymírání na konci křídy, které oddělují jednotlivé éry.

Průměrná teplota Země ve fanerozoiku byla přibližně 20°C a pohybovala se od 10°C do více než 25°C, přičemž dnešní teplota je podprůměrná a rovna přibližně 14,5°C. Z geologického hlediska je nyní díky zalednění stále doba ledová.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fanerozoikum