Paleozoikum

Paleozoikum (česky prvohory) je geologická éra, spadající do eonu fanerozoikum. Podle v současnosti obecně uznávaného datování trvala tato éra asi 291 milionů let (542 MA až 251 MA). Období začalo krátce po rozdělení superkontinentu Rodinia na konci globální doby ledové. Z nově vzniklých menší kontinentů zůstala největší Gondwana, další kontinentální bloky, kanadský (Laurentia), baltický (Baltica), sibiřský (Siberia), čínský a kazašský byly vzájemně odděleny oceány či moři. Bloky se začaly postupně přibližovat a v permu vytvořily nový superkontinent Pangea.

V prvohorách vznikly vápence Českého a Moravského krasu – devonské vápence. Hercynským vrásněním se utvořily české vysočiny.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...