Termín: eon

« Back to Glossary Index

Eon (nebo eonothem) je název nejvyššího stupně v historické geologii Země. V geochronologii se jedná o eon, ve chronostratigrafii o eonothem. Aeony nebo eonotemy zahrnují období několika set miliónů až daleko přes miliardu let. Celá geologická historie Země se z časového hlediska dělí na čtyři eony a eonothemy:

Eon se dělí na geologické éry, eonothem na erathemy.