Termín: pelosiderit

« Back to Glossary Index

Pelosiderit je celistvá sedimentární hmota tvořená převážně sideritem s jílovitou příměsí, dolomitem nebo ankeritem. Dnes se řadí k pelokarbonátům. Tvoří konkrece, hlízy nebo vrstvy v sedimentárních formacích, zvláště uhlonosných. Obsahují zpravidla 10–25 % železa, vzácně obsah železa překračoval 30 %. Vedle rudních minerálů se vyskytují v těchto horninách především jílové minerályopálkalcitdolomitkřemenpyritnakrit a zbytky organismů.

Pelosiderity měly v oblasti severní Moravy mimořádný význam jako ložiska chudých sedimentárních železných rud. Po objevení černého uhlí v podloží Ostravské pánve je jejich význam již historický.

Rudní polohy doprovázejí jemnozrnné jílovité horniny, vápnité nebo prokřemenělé. Samotné rudy mají zvýšený obsah železa ve formě sideritu a ankeritu. Sedimentace rudních složek proběhla ve formě velmi jemného kalu a zdrojem přínosu železa byl buď detrit z pevniny nebo vulkanické podmořské exhalace. Po sedimentaci došlo k diagenetickému přemisťování a nahrazování jednotlivých složek. Někdy se mohou vyskytovat i drobné konkrece se zvýšeným obsahem manganu.