Velička

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-027
plocha povodí [km2] 178,3
délka toku [km] 42
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,91

Charakter toku

Říčka Velička vzniká v Javorníku v nadmořské výšce 310 m soutokem Jamného  a Hrubého potoka. Jamný potok pramení na sev.–záp. úbočí Velké Javořiny (970 m) v nadmořské výšce 920 m. Od pramene teče sev.–záp. směrem přes Vápenky a Suchovské Mlýny směrem k Javorníku, kde se stéká s Hrubým potokem. Hrubý potok pramení na záp. úbočí Šibenického vrchu (708 m) v  nadmořské výšce 570 m. Protéká Filipovským údolím sev.–záp. směrem k Javorníku, kde se stéká s Jamným potokem.

Místo zvané "U žida" se nachází několik metrů pod pramenem Jamného potoka.
Místo zvané “U žida” se nachází několik metrů pod pramenem Jamného potoka.

V Javorníku obrací Velička svůj tok směrem k S, protéká přes Velkou nad VeličkouLouce, kde se obrací k Z. Dále teče přes LipovTasov směrem ke Kněždubu, před kterým zleva ústí Kuželovský potok, pramenící pod Kuželovským větrákem na horním konci Kuželova. U Kněždubu říčka vtéká do Kněždubské kotliny, zprava přibírá potok Kozojídku a pokračuje záp. směrem kolem sev. okraje Strážnice, kde zajímavým technickým řešením kříží Baťův kanál.

Niva říčky Veličky mezi Loukou a Lipovem.
Niva říčky Veličky mezi Loukou a Lipovem.
Křížení Veličky s Baťovým kanálem.
Velička má v průbehu roku velmi kolísavé průtoky. V suchém létě je téměř vyschlá, ale stačí jedna bouřka v Bílých karpatech a vznikane blesková povodeň. Tato nestabilita by byla při provozu kanálu velkým problémem. Bylo proto vybudováno nové koryto Veličky až k řece Moravě. Kanál funguje nezávisle na řece Veličce a Velička se vlévá do Moravy. Pod Veličkou byla vybudována obrovská shybka, kterou se napájí část kanálu za křížením. Lodě proplouvají přes dvě plavební komory, které oddělují kanál od Veličky. V samotném křížení udržuje plavební hladinu automatický jez. Plavební komory slouží zároveň jako účinná protipovodňová ochrana Strážnice.
Křížení Veličky s Baťovým kanálem u Strážnice.
Křížení Veličky s Baťovým kanálem u Strážnice.

Velička dále pokračuje záp. směrem, postupně kříží několik menších umělých kanálů (Vešky) a nedaleko PP Osypané břehy se vlévá v nadmořské výšce 166 m jako levostranný přítok do řeky Moravy.

Větrný mlýn nad Kuželovem.
Větrný mlýn nad Kuželovem.

Říčka Velička odvodňuje záp. část Javořinské hornatiny a přilehlé části Kuželovské kotliny, Boršické pahorkatiny, Kněždubské kotlinyVnorovské plošiny.  Říčka Velička je vodohospodářsky významný tok, v celém toku je řazena jako pstruhová voda. Hydrologická stanice se nachází ve Strážnici a ve Velké nad Veličkou u Javorníku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *