Sudoměřický potok

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-051
plocha povodí [km2] 30,1
délka toku [km] 13,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,12

Charakter toku

Sudoměřický potok pramení na sev. úbočí Tlsté hory (556 m) v nadmořské výšce 530 m. Od pramene teče sev.–záp. směrem k rekreační osadě Mlýnky, kde se k němu připojuje pravostranný přítok Mandát, pramenící na záp. úbočí Bukoviny v nadmořské výšce 480 m. Oba vodní toky pramení a protékají oborou Radějov, na Mandátu jsou v oboře vybudovány menší jezírka.

Širší pramenná oblast potoka Mandát v Radějovské oboře.
Širší pramenná oblast potoka Mandát v Radějovské oboře.

Pod osadou Mlýnky je na Sudoměřickém potoce vybudována vodní nádrž Mlýnky (Kostolnica), která poskytuje rekreační využití. Potok pokračuje dále sev.-záp. směrem pod vinohrady Staré hory ke Sudoměřicím, před kterými je vybudována menší nádrž Vanďurák. Zde potok vstupuje do Dolnomoravského úvalu. Pod Sudoměřicemi se  Sudoměřický potok  vlévá v nadmořské výšce 165 m  jako levostranný přítok do Baťova kanálu.

Sudoměřický potok odvodňuje přilehlé části Žalostinské vrchoviny.  Tok tvoří česko-slovenskou státní hranici. 

Vodní nádrž Mlýnky. Vodní nádrž Kostolnica (též vodní nádrž Mlýnky) se nachází na Sudoměřickém potoce u osady Mlýnky nedaleko Sudoměřic. Rozloha nádrže činí 6 ha. Vodní nádrž nabízí možnosti rekreace, rybaření a cykloturistiky. Zajímavostí jistě je, že středem přehrady prochází státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Proto má přehrada také dva názvy – český (Mlýnky) a slovenský (Kostolnica).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *